تبلیغات


ترجمه يا تاليف!؟

احمد راسخي لنگرودي

اينروزها صنعت نشر را كتاب‌هاي ترجمه پُر كرده است. كمتر آثار تاليفي را مي‌توان يافت كه از سوي دست‌اندركاران حوزه نشر مورد استقبال قرار گيرد و يا در ويترين پرزرق و برق كتابفروشي‌ها چشمك‌زن رهگذران گردد. با كمال تاسف بايد گفت براي چاپ كتاب، نخستين پرسشي كه از پديدآورندگان آثار توسط ناشران مي‌شود اين است كه «اين اثر ترجمه است يا تاليف؟!» طرفه اينكه اگر ترجمه باشد سرنوشت بهتري براي اثر رقم خواهد خورد و به طرز شگفت‌آوري آغوش باز ناشران را به روي خود خواهد ديد. اما اگر تاليف باشد كمترين اقبالي از سوي ناشران براي چاپ آن اثر نشان داده نمي‌شود. به راستي چرا!؟

   چرا آثار ترجمه‌اي اينروزها در صنعت نشر بيش از پيش رواج روزافزون يافته است؟ آنهم به قيمت كم‌فروغ شدن آثار تاليفي. هر موضوعي كه بر خوان ترجمه مي‌نشيند، هرچند .....منبع این نوشته : منبع